2015. február 8., vasárnap

A Perszonokráciáról

      A Perszonokrácia nem egy újabb vallás, spiritualitás, kultusz, dogma vagy filozófia.
A Perszonokrácia egy személyes tudatossági állapot- más szavakkal, az éberség állapota a valóságról, hogy ki is vagyok valójában, a felfogás azon szintje, hogy a legfelsőbb (1) hatóság az nem kívül van, hanem mélyen bennem.

Perszonokrácia lehet bármely személy, aki TUDJA, hogy ki is ő - aki a legfelsőbb (1) lény, a teljes univerzum teremtője- és aki ennek megfelelően VISELKEDIK, az ő mindennapi életében, megegyező cselekvések által. A Perszonokrácia tudja, hogy azért jött a Földre, hogy megvalósítsa önmagát.

Mit jelent 'megvalósitani önmagamat'?
    
Jelenti a test és lélek, teremtő és teremtett eggyesítését, hogy létrejöjjön az új idesszai lény, amit Aurobindo is szupramentális lénynek nevezett - az isteni lény amelyik az ANYAGban él.

Mi akadályoz meg engem, hogy megvalósítsam önmagam?

Elfelejtettem, hogy ki vagyok, magamat egy szegény, szerencsétlen teremtménynek hiszem, aki egy külső terermtőtől származik, és aki magasztosabb, mint én vagyok. Elvagyok választódva a lelkemtől (teremtő szellem) és eredményképpen szétválasztottságot, kettősséget, rendetlenséget, háborút, betegséget és halált tapasztalok - bennem és körülöttem.

Mi a megoldás,hogy megvalósítsam önmagam?

Visszaemlékezem, hogy ki vagyok, aki egy egyén (individum) és teremtő (szellem) és teremtett is (anyag) egyben. Meglépem az egyesítést a lelkemmel és eredményként egységet, rendet, békét, tökéletes egészséget és fizikai halhatatlanságot tapasztalok meg  - bennem és körülöttem.

Hogyan tudom ezt megtenni?

Megteszem a hatalom átadást EGÓ-tól (illúzórikus valóság) a LÉLEKnek (igaz valóság). Más szavakkal elsőbbséget adok a LÉTEZÉSEMNEK (lényemnek) a BIRTOKLÁSom felett, ön-magam-szeretése a félelem felett, az életem összes aspektusában: hatalom, család, egészség, pénz, vallás, spiritualitás, politika, jog,oktatás, társadalom... Búc(út intek az idejét múlt gondolkodás és viselkedés mintáimnak, amelyek állatias félelmeken és túlélésen (egó világa) alapszanak, 180 fokos fordulatot veszek ellenkező irányban, hogy kövessem a lelkemet.

Mi történik ezután?

Ahogy feloldóm egót és atadom magam a lelkemnek (megengedve a lelkemnek, hogy teljesen átvegye az irányítást az életem és a testem felett), elkezdek észrevenni változásokat bensőmben és körülöttem:
1. Sejtjeim (fizikai test) elkezdenek a lélek frekvenciáján rezegni és megnyilvánítják a lélek jellemzőit: fizikai halhatatlanság, tökéletes egészség, örök fiatalság.
2. A világ körülöttem az új tudatossági állapotom után alakul, és ugyanúgy a lélek jellemzőit mutatja: igazság, szeretet, béke, szabadság, egység, mindentudás, mindenhatóság, végtelen öröm, teljes boldogság, határtalan teremtés... röviden Mennyország a Földön!

Ez az az ösvény, amit megosztok ezen a blogon, cikkeken, könyveken, felvételeken és workshopkon keresztül.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Hogy biztosak legyünk, hogy ugyanazt értsük egy szó értelméről, határozzuk meg, hogy mit is jelentenek:
*Legmagassabb,legmagasztosabb(supreme) - legmagassabb fokozat vagy hatalom, legfelsőbb, legutolsóbb. Más szavakkal azt jelenti, hogy nem létezik nálamnál nagyobb, felettem lévő hatalom.
*Szuverén - aki birtokolja a legmagassabb hatalom erejét.

Forrás:https://personocracy.wordpress.com/what-is-personocratia/personocratia/
Megjegyzés küldése