2016. július 15., péntek

Oktatás - az ügyefogyottság magas ára. 3.rész. Mit tehetünk?

Oktatás és a nagy kép


Születésétől kezdve a baba testei (fizikai, mentális és vitális) szivacsként szívják fel, amit eléjük tárnak. Mivel lehet magyarázni azonos család két gyermeke közötti különbözőséget, hisz génjeik és környezetük is azonos? Ez a születéskori lelkük eltérő fejlettségi fokából ered. Egy idősebb, egy fejlettebb lélek tudatosságának fejlődése sokkal gyorsabb lesz, mint egy kiforratlané.

Minden alkalommal, amikor a lélek egy új testbe költözik, a test evolúciója fehér birkaként kezdődik el, egy intelligens, engedelmes állat születése egy családnak nevezett hordában. Ez az új emberi lény megtanul alkalmazkodni, aláveti magát szülei parancsainak. Mivel testének még nincs hozzáférése lelkéhez, egy átmeneti főnököt kreál – az egót. Ahogy a test egyre több tapasztalatot szerez, úgy válik az egó egyre individualizáltabbá. Ez azt jelenti, hogy személyisége egyre erősebbé válik, és egyre nagyobb hajlandóságot mutat, hogy kinyilvánítsa különbözőségét, még akkor is, ha emiatt kizárják a hordából. Felébredt a fekete birka! A személy függetlenné válik, és visszautasítja az engedelmességet. Közöttük találjuk az iskolából lemorzsolódottakat, a petícióírókat,tiltakozókat, ellenálló harcosokat stb. Mind a fehér birkák, mind a feketék végül is belehalnak a félelembe és a
kimerültségbe, hacsak meg nem válaszolják a következő kérdést: „Mi a fenét keresek én itt?
A kipattanó válasz: „Azért vagyok itt, hogy kibontakoztassam magam”. Azért jöttem ide, hogy akként, aki valójában vagyok, a legfőbb teremtőként nyilvánuljak meg. Így születik meg a szuverén paripa, aki lelkénekengedelmeskedik, nem pedig egójának. Pontosabban: az egó fokozatosan feloldódik, és a fizikai, vitális és mentális testek a lélek köré csoportosulnak. Csak néhány ember éri el a következő szintet – a szárnyas paripát –, mert ez megköveteli az emberi vágyakról és szükségletekről való lemondást. Az ilyen ritka lények a mindennapi életük összes teremtményével azonosulnak.


Egyéni jelleg ünneplése

Az iskolatípusok összes fajtájának – akár hivatalos akár alternatív – közös célja, hogy a lehető
leghatékonyabb fehér birka eszközökkel lássák el a gyerekeket, hogy a szüleiknél is alázatosabb szolgaként – még kiformáltabb állampolgárként viselkedjenek az életben. A fajnak fejlődnie kell; az intelligens majmokat tökéletesíteni kell. Azonban a kérdés ugyanaz marad: egy elavult faj kiválóságai akarunk-e lenni vagy egy új úttörői?

Az elit célja a status quo folyamatos fenntartása a fekete birkák bármi áron való kiselejtezésével, mivel nekik nagyobb esélyük van lelkük felfedezésére. Megkockáztatják, hogy figyeljenek lelkük belső hangjára,szuverénné válnak, és így kontrollálhatatlanokká. Hogy ez ne következzen be, az elit a fekete birkák szűrését folyamatosan végzi. Amikor a genetikai vagy pszichológia tesztek alapján potenciális engedetlenkedőt vélnek felfedezni, akkor megkezdik a gyógyszerezést, vagy az elbutító programozást.
 Azokat a fekete birkákat, akik visszautasítják, hogy kifehérítsék őket, szisztematikusan mentálisan, vitálisan és fizikailag hasznavehetetlenné teszik. Ha a teljes nemzetség fekete birkaként viselkedik, akkor kiirtják őket (oltások, mérgezések,földrengések, cunamik, sugárzások).

Fekete birkaként az a nehézségem, hogy sikeresnek kell lennem egóm megszilárdításában és a
különbözőség ünneplésében, konfliktusok és ellenszegülések fennállása közepette. Egy ilyen nehéz helyzet nagyobb tisztánlátást és tapintatot vár el a szülőtől. A gyereknek lehetővé kell tenni, hogy ne kelljen alkalmazkodnia, abbahagyhassa az iskolát, és kockázatos kalandokba vághasson bele. A szülő ösztönözze gyermekét arra, hogy vállalja a felelősséget tetteiért, és ennek következményeiért, de tegye a szülő ezt ítélkezés, büntetés és jutalmazás nélkül. Ha ez a szülői támogatás hiányzik, a gyermeknek titokban kell cselekednie, vagy uralkodnia kell magán, melyek következtében fejlődése kárt szenved. De a szülő ne kényeztesse el gyermekét, és ne tegye vad, tanulatlan gondolkodó állattá.

Emlékezz rá, hogy nem a fekete birka üzemmód a cél, hanem ez csak átmenet az individuális szuverenitás felé, mely állapotban nincs hatással a személyre a külső hatóság, hanem saját belső hatósága szerint viselkedik. Végül is el kell határoznia, hagyja, hogy a lelke vegye át az irányítást. Ez maga után vonja egójának feloldódását, mely vonakodva engedi el hamis identitását és hatalmát. Amikor az egó meghal, az egyén ürességet érez. Ez az üresség ijesztő és egyben elkedvetlenítő is. De elkerülhetetlen, hogy keresztülmenjünk ezen a feneketlen mélységen az átalakulás kezdete előtt.

Emlékezz rá, hogy az emberi lények a természetnek engedelmeskednek. A tiszta, nem programozott emberi sejtek vakon engedelmeskednek bármely parancsnak. Honnan jönnek az utasítások? Ki a főnök – a lélek vagy az egó? A hitelt érdemlő oktatás nem támogatja az engedelmesség megtagadását. Ami azt eredményezheti, hogy háborúban állok az engedelmesség velem született állapotával. Helyette meghatározza, hogy ki adja meg az alaphangot. És igent mond a szuverén lélek benső hatóságára.

A hitelt érdemlő oktatás kezdete

A hitelt érdemlő oktatás abból áll, hogy az alapvető igazságokról beszélünk. Kezdve azzal a kérdéssel: ki vagyok én? Míg a megtévesztő oktatás annak elérésére törekszik, hogy az emberi lény valamivé váljon, addig a hitelt érdemlő oktatás abban segít, hogy az lehessek, aki valójában vagyokidesszai lélek egy emberi testben. Amikor az első kérdésre megszületett a válasz,, foglalkozhatok a másodikkal: mit keresek én itt a Földön? Kiteljesedést – a bennem növekvő idesszai lény teljes megnyilvánítását.
A gyermeknek meg kellene mondani ezt közvetlenül a fogamzás után, majd mondogatni egy életen át.Végül is tudatossá válok arra, hogy a homo sapiens az állatiasság és idesszaság közötti átmeneti faj, és arra, hogy a kipusztulás szélén van (1. kötet). Abba kell hagynom, hogy fenntartsam, és azt, hogy próbáljam tökéletesíteni. A túlélés hazugságokon alapszik. Itt az idő számomra, hogy magam mögött hagyjam, és belépjek az igazság világába. Hol van ez az igazság? Bennem, belül – a lelkemben. Az ilyetén átmenet az akaraton nyugszik, hogy haladhassak a tökéletesség felé – ne egy egós vágy hajtson, hanem az igazság megnyilvánítása a Földön. Minél korábban kezdődik a hiteltérdemlő oktatás, annál nagyobb a siker esélye.

Bár, sosem túl késő elkezdeni. A szülők együtt tanulhatnak gyermekeikkel, de semmi sem fog igazán működni, amíg szilárdan el nem határozzuk, hogy keresztülmegyünk a halál falán.

Valamennyi emberi sejt öt részből áll: fizikai, vitális és mentális testek, lélek és szellem (7. kötet). A lélek és a szellem tökéletes. A három testem eltorzult a félelmek által, amely vastag halálfalként sűrűsödött össze, elválasztva a lelket a testtől. A hiteltérdemlő oktatás feloldhatja a félelmeket, rendet és harmóniát teremtve ezzel. Fel kell fedeznem a lelkem, és elsőbbséget kell adnom testeim felett. Ez fokozatosan tökéletességében nyilvánul meg, fizikai szépségben, vitális erőben, mentális tudásban, lelki szeretetben és spirituális (idesszai)teljességben.

A hiteltérdemlő oktatás alapos és teljes. Alapos, mivel az emberi lény gyökeréig hatol, hogy a lény
felfedezhesse valódi személyazonosságát. Teljes, mivel segíti, hogy az egyén kiteljesedett idesszai lénnyé alakíthassa testeit. Ez az oktatás az egyén mind az öt részére kiterjed. Kezdetben külső nézőpontokra koncentrál, hogy az egyén megszilárdíthassa az egóját, hogy létrejöhessen az a személy, aki egyénisége tudatában van. Később belső nézőpontokra összpontosít, hogy a személy megszervezhesse a hatalomátadást az egótól a léleknek. A következő oldalakon összefoglaljuk mind az öt részt, abban a sorrendben, ahogy agyerekeinket oktathatjuk. A felnőtt azon események mentén fog haladni, amelyeket élete folyamán feltár.

Fizikai oktatás – haladás a szépség felé
A fizika test fegyelmezése mindenekfelett való. Minél korábban kezdődik a fizikai nevelés, annál korábban tesz szert a gyermek az egészséget elősegítő szokásokra. Ez egyértelmű és határozott szülői irányítás mellettvalósítható meg. Semmi sem ingatja meg jobban a gyermeket, mint a váltakozó szabályok, vagy a túlságosan engedékeny szülők. A gyermek ételeinek egyszerűnek, természetesnek, vegyszermentesnek kellene lenniük, helyben termelt élelmiszerekből kellene készülniük. Meg kellene tanulnia, hogy különbséget tudjon tenni fizikai szükségletei és vitális vágyai között. Ösztönösen azt tanulná meg, hogy az étkezési szokásait teste szükségleteihez igazítsa, távol tartva magát a merev táplálkozási elméletektől. Jóllakásig eszik, de nem többet.

A szülők buzdítsák gyermeküket, hogy tisztálkodjon, de nem a betegségekkel vagy a mikrobákkal való félelemkeltés által. És ne felejtsük el, se orvosságok, se oltások! A gyermeket ösztönözzék, hogy építsen fel egy jól formált, erős, izmos és kiegyensúlyozott testet napi edzésén keresztül – kívánatosabb, ha a szabadban történik. A gyermek felhasznált fizikai energiája hatalmas, gyorsan megújul, de minimum nyolc órai alvásra van szüksége. Meg fogja tanulni ellazítani a testét igény szerint, különösen elalvás előtt. Gyönyörű testet fog felépíteni, nem mások örömére vagy hogy népszerű legyen, hanem ideálisat a testetöltéshez. Ami a házimunkát illeti, részvételét ösztökélni érdemes, és csak akkor, amikor hajlandóságot mutat. Erőltetni sohasem szabad.

Vitális oktatás – haladás a tehetség kibontakoztatása felé
A vitális test az, ami energiával tölti fel a fizikai testet. Az oktatás legelhanyagoltabb része, és ezért úgy viselkedik, mint egy állandóan elhanyagolt zsarnok. Ha nem megfelelően képezzük, megakasztja az energiaáramlást, amikor vágyai nem teljesülnek. Ennek eredménye, hogy a fizikai test fáradttá, nyugtalanná és lehangolttá válik.
Két akadály gátolja a vitális oktatást. Az első, hogy azt hiszi jogában áll a boldogság hajszolása. A probléma az, hogy a vitális összekeveri a vágyat az örömmel. A boldogság külső okkal kapcsolatos, míg az öröm belülről fakad. Az élet valós célja nem a boldogság, hanem a tudatosságunk növekedése legbelső lényegünk irányába, és a kiteljesedés eszközeinek megszerzése, hogy azzá válhassunk, amire szánattunk. A második,hogy a vitális azt hiszi, hogy ő egy maradandó személyiség, és hogy a velünk született és szerzett viselkedési minták megváltoztathatatlanok. Valójában a vitális test teljes mértékben átalakítható. A tehetség kibontakoztatásának erős elhatározása hihetetlenül nagy teljesítményt tesz lehetővé. A hitelt érdemlő oktatás az akaraterő megerősödésén fáradozik. Ily módon a gyermek az anyagi javak iránti vágyát helyettesítheti abbeli törekvésével, hogy rendkívüli lénnyé válhasson.

Mentális oktatás – haladás a tudás felé
A homo sapiens, a bölcs ember, elsősorban és legfőképpen mentális lény, aki végső fokon azt tanulja, hogy hogyan tudja életét hatékonyan vezetni. A logikának a test irányítójává és a vitális impulzusok ellenőrzőjévé kell válnia. Az értelem ugyanúgy fejleszthető, mint az izmok és az akaraterő. A probléma abban rejlik, hogy a legtöbb oktatási rendszer arra korlátozza magát, hogy az agyat feltöltse hasznavehetetlen hazugságokkal,melyek gátolják a mentális fejlődést, és meggyőzik a gyermeket, hogy a vitális örömök sokkal fontosabbak, mint az okok. A hitelt érdemlő mentális oktatás összpontosít az állati ösztönök, vágyak és szenvedélyek lenyugtatására, és rendet és harmóniát teremt a testben. Először a koncepcionális elmét táplálja:összpontosítás, új fogalmak, különböző szemléletmódok, egy központi idea vagy küldetés felfedezése, ami irányítófényként fog szolgálni. Majd a formatív elmével folytatja – a központi ideát segítő gondolatok kiválogatása, és a csend megalapozása, hogy a lélekkel és a szellemmel kapcsolat alakulhasson ki, ahol a tudás található.

Lelki oktatás – haladás a szeretet felé
A lelkek a szellem individuális megnyilvánulásai, amelyek térben és időben fejlődnek. Az emberi lény lelki központja a szív mögött fekszik, és folyamatos kapcsolatban áll az igazsággal, ami miatt a legjobb különbségtevő eszköz. A lelki oktatás megnyitja az utat a testlélek egységhez. Ahogy a test feloldja egóját, és alárendeli magát a léleknek, felbukkan az igaz szeretet, amelynek nincs tárgya, oka vagy eredete. Az elit nem tud kontrollálni egy ilyen egységes egészet. Ezért van az, hogy a modern oktatás meghamisítja a lélekkel kapcsolatos információkat. Azt hitetik el velünk, hogy a vitális test a lelkünk. Minden ami a lelki jelenségek megnyilvánulásával kapcsolatos, az torzított: művészet, költészet, filozófia, mentális csend, vágy hiánya.

Idesszai oktatás – haladás a teljesség felé
A szellem a Legfelsőbb Lény valamennyi tevékenységében benne rejlő. Ez a tér/időn, individualitáson és az egyetemesen kívül nyilvánul meg. Amit spiritualitásnak nevezünk, az hamis. Az összekeveri az elmét a szellemmel, és a teremtő szellemet külső istennel helyettesíti. A spirituális tanítások elősegítik, hogy a nirvána egy átmeneti állapotába lépjünk be, a testből való megszökés – az anyag kizárása révén. Az idesszai oktatás a teljesség felé vezet a magába foglalás révén, mivel a szellem megtalálható az anyag legmélyén is. Mivel a tökéletesség felé haladás a tudatosság emelkedő tendenciáját eredményezi az alacsonyabb rezgésektől a magasabb felé, az idesszai oktatás továbbhalad a magasabbtól az alacsonyabb felé – egy lefelé haladó áramlat. Végül is eléri a fizikai testet, és átalakítja azt. Nemcsak a személy tudatossága alakul át, hanem maga az anyag is – a test és a környezete. A teljes fizikai átváltozásra, az egyetemes teljességbe való végleges belépésre a vitális és mentális testek megtisztulása után fog sor kerülni.

Otthon tanulás

Ahogy látható volt, nehéz a gyermek számára rosszabbat választani, mint az óvoda vagy az iskola. Még a legjobb alternatív iskolák is a kormány monopóliumának befolyása alatt állnak. A legjobb megoldásnak az otthon tanulás tűnik. Szerte a világon szülők milliói döntöttek így, legtöbbjük nem hivatalosan képzett tanár.
Az otthon tanuló gyerekek öt tíz évvel járnak az iskolába járók előtt, és később sikeresek az életben is. Az ilyen gyerekekkel kapcsolatos leggyakoribb félelem, hogy antiszociálisakká válnak. De ez nem igaz! Más, otthon tanuló vagy iskolába járó társaikkal találkoznak (esténként, hétvégeken, szünetekben, sportoláskor), vagy felnőttekkel (család, szomszédok, múzeumok, könyvtárak, piacok).

Az úgynevezett demokratikus országokban a szülők dönthetnek a gyermekeik számára választandó
iskolatípusról. Bár a legtöbb szülő és az iskolák vezetői nem tudják ezt. Az alkotmány biztosítja ezt a jogot. A legtöbb államban az iskoláztatás nem kötelező, de az oktatás az. A hatóságoknak jogában áll ellenőrizni, hogy megfelelő oktatásban részesülnek-e a gyermekek. Québecben ez az 5 és 16 éves kor közötti gyerekekre vonatkozik. Ez országról országra változhat. A legjobb, ha az otthon tanulást választó szülők találkoznak az iskolavezetéssel, és megállapodást kötnek, hogy eleget tehessenek ezen felhatalmazásuknak.

Az elit természetesen kedvezőtlennek tartja azt a tényt, ha a gyermek elmenekülhet a programozása alól.Ezért van az, hogy a média démonizálja az otthontanulást, és olyan messzire is elmegy, hogy a kultuszokkal hozza összefüggésbe. 2006ban Franciaországban a MIVILUDES (35. fejezet) 1119 otthoni tanítást választó családot ellenőrzött. Csak 23 család esetében hoztak olyan rendelkezést, hogy küldjék gyermekeiket iskolába.
Az otthon tanulást választó szülők egyesülete sok országban létrejött.(*) Ezek a szülők tanulmányozzák a törvényeket, és találkoznak, hogy megosszák a szerzett információkat. Társas összejöveteleket, oktató napokat szerveznek a gyerekek és a szülők számára. Konferenciákra járnak, ahol szakértők előadásokat tartanak e témában. Közösségek alakulnak. Számos család megoszthatja a gyerekek oktatását, így a szülők utazhatnak, kurzusokra járhatnak vagy dolgozhatnak.

Ha egyszer a szülők és gyerekek az otthon tanulás mellett döntöttek, akkor a megoldások száma korlátlan. A legrosszabb, ami történhet, hogy a hatóság követeli, hogy a gyermek iskolába járjon. Bár a gyermek dönthet úgy, hogy nem engedelmeskedik. Ha visszautasítja az együttműködést, és elég erős ahhoz, hogy nyugodt és elszánt maradjon az igen ügyes fenyegetések során, mit tudnak tenni egy ilyen eltökéltséggel szemben? Semmit!

Újratanulás
Mit tehetek, ha már a baj megtörtént – az iskolák, a társadalmi környezet és a média már eldeformált. 50 éves kor felett lehetséges egyáltalán a kiprogramozás? 60 éves kor után nincs még minden veszve. Nem csak a halálra kellene várnom, és reménykednem abban, hogy legközelebb mindent sokkal jobban csinálok majd?
Az iskolában tanult dolgok arra szolgáltak, hogy megöljék az egyéniségemet, és hogy hamis képem alakuljon ki az emberiségről és az univerzumról. Akkor is ha a haladás mellett döntöttem, ha elutasítom, hogy egyhelyben topogjak, azzal kell kezdenem, hogy elfelejtek minden hasznavehetetlent, és megtanulom a hiányzó dolgokat.Fantasztikus kísérlet!

Valójában kész vagyok egyre többet és többet, jobban és jobban tanulni, mindaddig, amíg kész nem leszek, hogy idesszai lényemet megnyilvánítsam a testemben. Addig folytatni fogom saját magam oktatását, és tökéletesítem azt, amit már elsajátítottam. Sok felnőtt visszamegy az iskolába, hogy új szakmát tanuljon,vagy hogy felfrissítse a már megszerzett szakmai ismereteit. Mások tudatosságemelő kurzusokra járnak, hogy visszaszerezzék régi formájukat, vagy új képességekre tegyenek szert.
A lakosság oktatására kezdeményezések jelennek meg, mint pl. a Scoop le pavé Franciaországban, melyek a társadalmi átalakuláson munkálkodnak. Alternatív népi egyetemek sarjadtak ki Franciaországban, Quebecben,Belgiumban, Svájcban és az USAban.
Ingyenes kurzusokat kínálnak tanulmányi követelmények nélkül, nincs vizsga, nincsenek diplomák, ahol a felnőttek, tinédzserek és a gyerekek egymás mellett ülnek, hogy különböző
témákban mélyedjenek el.
Speciális „család utáni” újratanulási lehetőséget kínál a Barefoot College Indiában, már 30 éve. 50 országból,gyakran írástudatlan nagymamák mennek oda, hogy a napenergia mérnökei legyenek. Hat hónapos képzésután visszatérnek otthonaikba, hogy fénybe borítsák a falvak házait, és elkészítsék ételeiket napenergiát használó sütőikben. Másokat is kiképeznek és ez így megy tovább. Miért a nagymamák vesznek részt aképzésen? Bunker Roy, a Barefoot College alapítója megfigyelte, hogy a fiatalok diplomát akarnak, és amikor megszerezték azt, elhagyják a falujukat, hogy a nagyvárosba költözzenek. A férfiak nem hajlandóak új dolgokat tanulni, az anyák túlságosan elfoglaltak gyermekeikkel. Így már csak a nagymamák maradtak.
Legnagyobb meglepetésére gyorsan és jól tanulnak. A hathónapos képzés után átalakulva térnek vissza otthonaikba, és készek arra, hogy környezetük segítségére legyenek. Ami minket illet, otthonainkban már van világítás.
Vannak más dolgok, amiket megtanulhatunk: lényünk teljes átalakítása. Hagyjunk fel tehetetlenségünkkel, és tegyük le régi családi szerepeinket (9. kötet).

A benső tudás felfedezése

Hol találhatom meg az igaz tudást, és hogyan tudok kapcsolatba lépni vele. Már létezik ez a tudás. Belül,bennem, a sejtjeimben. Ez az ahol az idesszai lény bujkál és növekszik. Ez a benső tudás sokkal több annál,mint amit könyvekből és az okkultizmusból megtanulhatok. Ez pillanatnyi, és nem materializált tudás, ami szintén erőt képvisel. A fizikai test átalakulása után teljesedik ki, amikor az idesszai lény érzékeli, hogy valamit meg kell tennie, akkor az azonnal, automatikusan be fog következni. Addig még sok minden fog történni, mert az egó visszautasítja, hogy meghaljon. Hogyan haladhatunk előre?

A benső tudás felfedezése három lépésben valósulhat meg:

▪ Az egó alapos kiprogramozásával kezdődik, annak érdekében, hogy elcsendesítsük elménket, semlegesítsük a vitális testet, hogy ne részesítsen előnyben semmit, és hogy egy mozdulatlan fizikai testet hozzunk létre. (7.kötete). Csak ekkor fogom érezni lelkem válaszát: „Igaz vagy Hamis”. A válasz a szív szintjéről érkezik. A lélek nem beszél. Ha hangot hallok, akkor az elme beszél. Ha „tudok” egyetlen szó vagy magyarázat nélkül, akkor a lelkemmel kapcsolódtam össze.

▪ Az átalakulás melletti döntésem magával hozza a hatalomátadást az egótól a lelkemnek, amely fokozatosan átveszi az irányítást a testem fölött. A lélektest egysége csak az egó teljes megadása után következhet be.
Ha ez megvalósul, akkor hozzáférek e világ igazságaihoz. Ez mindegyikünk igazsága. Ekkor válik
lehetségessé több ember közötti egyhangú jóváhagyás (9. kötet). Ezen a szinten még nem értem el a valóság teljes tudását. Amikor a tudatosság visszafordítása megtörténik, akkor az igazsághoz való korlátozott hozzáférés véget ér (7. kötet).

▪ Most belülről látom a dolgokat. Úgy érzem, mintha a lelken belül lenne a test, nem pedig a test hordozza a lelket. Nem keresem az igazságot, hanem pusztán csak tudom. Fokozatosan a tudatosságom kitágul, magasabbra emelkedik, mint a spirituális elme, és eléri a szupramentális valóságot, ahol a dualitás és az egó már nem létezik. Ott fedezhetem fel a benső tudást, személyazonosságom tökéletes tudását. Ezen a ponton a sejtjeimben érzem, hogy én vagyok az univerzum. A megfigyelő és a megfigyelt egységéből születik a kegyelem. A szellem anyagba hatolásához való hozzájárulás. Az anyag átszellemítésével végül is képesleszek az idesszai lényt megnyilvánítani, az összes jellegzetes tulajdonságával együtt: halhatatlanság,
mindenhatóság, legyőzhetetlenség, mindentudás – tökéletes benső tudás!


Részlet a Ghis és Mado által írt "Oktatás a benső tudás felé" című könyvből.
_________________________________________________________________________________
Oktatás - az ügyefogyottság magas ára 1.rész
Oktatás - az ügyefogyottság magas ára 2.rész
*Romániában is létezik otthonoktatást bátorító egyesület. Keress rá Homeschooling Romania.

**Módunkban áll találkozókat szervezni, csoportokat, ahol ezekről az információkról nyiltan beszélgethetünk, támogatjuk egymást. Ha te is szeretnél, érdekelt vagy, add tudtomra e-mailen vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül.
Megjegyzés küldése